Działalność dydaktyczna Katedry Fizyki


Pracownicy Katedry Fizyki prowadzą zajęcia z fizyki (w formie wykładów, ćwiczeń rachunkowych, zajęć wyrównawczych, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów) na wszystkich wydziałach technicznych Uniwersytetu.

Terminy, miejsca i rodzaj tych zajęć są przedstawiane w grafiku zajęć. Grafik jest na bieżąco aktualizowany.

Laboratorium Dydaktyczne

lp.Nazwa stanowiska pomiarowegoWykorzystanie do przedmiotów
1.Siły sprężyste.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
2.Ruch harmoniczny bryły.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
3.Prawo Archimedesa.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
4.Odległość ogniskowa cienkich soczewek.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
5.Termiczny współczynnik oporu przewodnika.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
6.Termopara.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
7.Badanie pola magnetycznego.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
8.Prędkość dźwięku.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
9.Siatka dyfrakcyjna.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
10.Charakterystyki prądowo-napięciowe.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
11.Ruch ciała w cieczy lepkiej.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
12.Procesy ładowania i rozładowania kondensatora.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
13.Prąd przemienny w szeregowym obwodzie RLC.Fizyka. Ćwiczenia laboratoryjne.
14.Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych fotokomórki.Instalacje słoneczne. Ćwiczenia laboratoryjne.
15.Badanie rozkładu Maxwella-Boltzmanna.Instalacje słoneczne. Ćwiczenia laboratoryjne.
16.Badanie widma promieniowania gamma spektrometrem scyntylacyjnym.Energetyka jądrowa. Ćwiczenia laboratoryjne.
17.Badanie licznika Geigera-Mullera.Energetyka jądrowa. Ćwiczenia laboratoryjne.

Szczegółowe opisy ćwiczeń, obejmujące część teoretyczną i wykonawczą, zawarte są w książce:


Tadeusz Kaczor, Stanisław Nowak, Kazimierz Hibner
"Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki"
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007(wyd. I), 2008(wyd. II)
Wydawnictwo UTH, Radom 2015(wyd. III), Radom 2017(wyd. IV)

Książka jest do nabycia w Księgarni Akademickiej EKONOMIK oraz w wielu księgarniach w Radomiu i na terenie kraju.
© Copyright 2018, Katedra Fizyki UTH