Rozprawy habilitacyjne i doktorskie
pracowników Katedry Fizyki (2001-2011)


Rozprawy habilitacyjne

  • 1. W. Korneta, "Uniwersalność w dwóch wybranych procesach fizycznych", rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, 2002
  • 2. K. Brzózka, "Mössbauer investigations of amorphous, nanocrystalline and mechanically alloyed magnetic materials", rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet P. J. Safarika w Koszycach, Wydział Przyrodniczy, Słowacja, 2005
  • 3. T. Szumiata, "Selected size effects in magnetic nanocrystalline systems and thin layers", rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet P. J. Safarika w Koszycach, Wydział Przyrodniczy, Słowacja, 2011. Materiały dotyczące rozprawy habilitacyjnej i jej autora można znaleźć w następujących plikach: 1) rozprawa, 2) seminarium, 3) obrona pracy, 4) autoreferat.

Rozprawy doktorskie

  • 1. Małgorzata Gzik-Szumiata, "Badanie modelu Blume-Emery-Griffitsa dla warstwy podwójnej", rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, Katedra Fizyki Ciała Stałego, 2001
  • 2. Emilia Miszczyk, "Nowa metoda wyznaczania energii kotwiczenia NCK za pomocą komórek klinowych", rozprawa doktorska, WAT, Warszawa, 2001
  • 3. T. Szumiata, "Magnetostrykcja powierzchniowa w układach nanokrystalicznych i w cienkich warstwach", rozprawa doktorska, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, 2002

© Copyright 2018, Katedra Fizyki UTH