Pracownicy Katedry Fizyki


Stanowiskoimię i nazwiskonr pokojunr tel. wewn.*adres e-mail
prof. nadzw.dr hab. Katarzyna Brzózka2067846, 7677k.brzozka@uthrad.pl
prof. nadzw.dr hab. Tadeusz Szumiata1047626t.szumiata@uthrad.pl
adiunktdr Małgorzata Gzik-Szumiata1047626m.gzik@uthrad.pl
adiunktdr Kazimierz Hibner1057684k.hibner@uthrad.pl
adiunktdr Tadeusz Kaczor1057684tadeusz.kaczor@uthrad.pl
adiunktdr Emilia Miszczyk1107682e.miszczyk@uthrad.pl
adiunktdr inż. Zbigniew Pytel1107682z.pytel@uthrad.pl
st. wykładowcamgr Michał Gawroński1037846m.gawronski@uthrad.pl
prac. nauk.-techn.mgr inż. Bogumił Górka1037846b.gorka@uthrad.pl
* - dzwoniąc z zewnątrz należy wybrać numer 48 361 numer wewn.


© Copyright 2018, Katedra Fizyki UTH