Publikacje naukowe (2012-2016)


 1. 1. Brzózka K., Sovák P., Szumiata T., Górka B., Gawroński M., "Phase composition and magnetic properties of nanoperm thin films doped with yttrium", Acta Physica Polonica A, 121 (2012) 1270-1272 (15 pkt)
 2. 2. Nowinowski-Kruszelnicki E., Jaroszewicz L., Raszewski Z., Soms L., Piecek W., Perkowski P., Kedzierski J., Dabrowski R., Olifierczuk M., Garbat K., Miszczyk E.: „Liquid crystal cell for space-borne laser rangefinder to space mission applications”, Opto - Electronics Review, 20(4) (2012) 315-322 (50% z 20 pkt=10 pkt)
 3. 3. Nowinowski-Kruszelnicki E., Kędzierski J., Raszewski Z., Jaroszewicz L., D±browski R., Kojdecki M.A., Piecek W., Perkowski P., Olifierczuk M., Miszczyk E., Ogrodnik K., Morawiak P. , Garbat K.: „Measurement of Elastic Constants of Nematic Liquid Crystal With Use of Hybrid In-Plane-Switched Cell”, Opto - Electronics Review, 20 (1) (2012) 255-259 (50% z 20 pkt=10 pkt)
 4. 4. E. Nowinowski-Kruszelnicki, J. Kędzierski , Z. Raszewski, L. Jaroszewicz, R. D±browski, W. Piecek, P. Perkowski, M. Olifierczuk, K. Garbat, M. Sutkowski, E. Miszczyk,K. Ogrodnik, P. Morawiak, M. Laska, R. Mazur: „High Birefringence Liquid Crystal Mixtures for LC Electro-Optical Devices”, Optica Applicata, 42 (2012) 167-180 (50% z 15 pkt=7.5 pkt)
 5. 5. Tadeusz Kaczor, „Quasiexperimental physics exercises in an engineering education” J. Selye University – Komárno EDUCATION FOR INFORMATION AND KNOWLEDGE BASED SOCIETY 2012 (s. 192-203), ISBN 978-80-8122-064-7, EAN 9788081220647 (5 pkt)
 6. 6. Tadeusz Kaczor, “Za czy przeciw energetyce j±drowej w Polsce”, Odnawialne ¬ródła Energii, ITE-PIB w Radomiu, 2012, strony 31–40 (4 pkt)
 7. 7. K. Kowiorski, J. Kędzierski , Z. Raszewski, M.A. Kojdecki, J. Herman, E. Miszczyk, W. Piecek: „Application of Modified Interference Wedge Method in Measurements of Indices of Refraction and Birefringence of Nematic Liquid Crystals”, Acta Physica Polonica A, 124(6) (2013) 946-948 (15 pkt)
 8. 8. Z. Raszewski, W. Piecek, L. Jaroszewicz, L. Soms, J. Marczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki, P. Perkowski, J. Kędzierski, E. Miszczyk, M. Olifierczuk, P. Morawiak, R. Mazur: „Laser damage resistant nematic liquid crystal cell”, Journal of Applied Physics, 114 (2013) 053104,1-6 (50% z 35 pkt=17.5 pkt)
 9. 9. W. Żurowski, K. Brzózka, B. Górka, “Analysis of surface layers and wear products by Mössbauer spectral analysis”, Wear 297 (2013) 958–965 oi:10.1016/j.wear.2012.10.012 (35 pkt)
 10. 10. T. Szumiata, A. Javed, B. Górka, K. Brzózka, M. Gawroński, M. Gzik-Szumiata, N.A. Morley, M.R.J. Gibbs, ”Mössbauer study of vacuum annealed Fe100-xGax (10<x<35) thin films”, Nukleonika 58 (2013) pp. 25-28 (15 pkt)
 11. 11. T. Szumiata M. Gawroński, B. Górka, K. Brzózka, R. ¦wietlik, M. Trojanowska, M. Strzelecka, ”Chemical, magnetic and Mössbauer effect analysis of road dust from expressway”, Nukleonika 58 (2013) pp. 107-110 (15 pkt)
 12. 12. K. Brzózka, W. Żurowski, B. Górka, „Structure of friction products and the surface of tribological system elements”, Nukleonika 58(1) (2013) 97-101 (15 pkt)
 13. 13. B. Górka, T. W. Budzynowski, K. Brzózka, „Structure of the superficial region and mechanical properties of nitrided cast steels”, Nukleonika 58(1) (2013) 115-119 (15pkt)
 14. 14. T. Szumiata, K. Brzózka, B. Górka, M. Gawroński, M. Gzik-Szumiata, R. ¦wietlik, M. Trojanowska, "Iron speciation in coal fly ashes - chemical and Mössbauer analysis", Hyperfine Interactions, DOI 10.1007/s10751-013-0950-2, Springer Science + Business Media Dordrecht 2013 (15 pkt)
 15. 15. K. Kowiorski, J. Kędzierski , Z. Raszewski, M. Chrunik, W. Piecek, M.A. Kojdecki, A. Chlanda, J. Herman, E. Miszczyk: „Zmodyfikowana metoda klina interferencyjnego w badaniach parametrów optycznych w nematycznych mieszaninach ciekłokrystalicznych”, Innovative Manufacturing Technology 2013, edited by Magdalena Szutkowska; Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków 2013, 59-67
 16. 16. J. Walasek, R. Jedynak: “Stress-strain relations for nematic polymer networks with various concentrations of flexible and stiff parts”, Macromolecular Theory and Simulations 23 (2014) 353-360 (25 pkt)
 17. 17. T. Szumiata, K. Brzózka, B. Górka, M. Gawroński, M. Gzik-Szumiata, R. ¦wietlik, M. Trojanowska, „Iron speciation in coal fly ashes - chemical and Mössbauer analysis” Hyperfine Interactions 226 (2014) 483-487. DOI: 10.1007/s10751-013-0950-2 (15pkt)
 18. 18. K. Brzózka, Peter Kollár, T. Szumiata, Pavol Sovák, Ján Füzer, Mária Fáberová, Radovan Bureš, B.Górka, M. Gawroński, M. Gzik-Szumiata, „Mössbauer and Magnetic Study of Fe+Vitroperm+Plastic System”, Acta Physica Polonica A, 126 (2014) 148-149. (DOI: 10.12693/APhysPolA.126.148) (15 pkt)
 19. 19. T. Szumiata, M. Gzik-Szumiata, „Surface Magnetostriction Model for MagNEMS”, Acta Physica Polonica A, 126 (2014) 200-201. DOI: 10.12693/APhysPolA.126.200 (15 pkt)
 20. 20. Z. Raszewski, W. Piecek, L. R. Jaroszewicz, E. Nowinowski-Kruszelnicki, P. Perkowski, L. Soms, R. D±browski, J. Kędzierski, M. Olifierczuk, M. Mrukiewicz, E. Miszczyk, P. Morawiak, R. Mazur, K. Kowiorski, "High Birefringence Liquid Crystals Mixtures and their Selected Applications", Advanced Materials Research, Vol. 909, pp. 12-18, 2014
 21. 21. J. Kędzierski , K.Garbat, Z.Raszewski, M.A. Kojdecki, K.Kowiorski, L.R. Jaroszewicz, E.Miszczyk, R.D±browski, J.Zieliński and W.Piecek: „Optical properties of a liquid crystal with small ordinary and extraordinary refractive indices and small optical anisotropy”, Opto - Electronics Review 22(3) (2014) 162-165 (20 pkt)
 22. 22. Z. Raszewski, W. Piecek, L. Jaroszewicz, R. D±browski, E. Nowinowski-Kruszelnicki, L. Soms, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, P. Morawiak, R. Mazur, E. Miszczyk, M. Mrukiewicz, K. Kowiorski, “Transparent laser damage resistant nematic liquid crystal cell LCNP3”, Opto - Electronics Review, 22(3) (2014) 196-200 (50% z 20 pkt=10 pkt)
 23. 23. S. Nowak, T. Kaczor, Sze¶ćdziesięciolecie energetyki j±drowej, Polski Kongres Energii Odnawialnej, Instytut Technologii Eksploatacji – Radom 2014, str. 7-14, ISBN 978-83-7789-267-1 (5 pkt)
 24. 24. S. Nowak, T. Kaczor, Fuzja termoj±drowa jako czysta energia przyszło¶ci, Polski Kongres Energii Odnawialnej, Instytut Technologii Eksploatacji – Radom 2014, str 15-26, ISBN 978-83-7789-267-1 (5 pkt)
 25. 25. Tadeusz Kaczor, Hands-on demonstrations for lectures in physics, New Technologies in Science and Education, str. 165-178; 2014, ISBN 978-963-334-184-1; EAN 9789633341841 (5 pkt)
 26. 26. Janusz Walasek, Radosław Jedynak, Numerical Verification of Analytical Results for Statistical Description of Polymer Chains in Nematic Systems, Macromolecular Theory and Simulations 24(2) (2015) 133-140. DOI: 10.1002/mats.201400095 (25 pkt)
 27. 27. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Katarzyna Brzózka, Bogumił Górka, Michał Gawroński, Ryszard ¦wietlik, Marzena Trojanowska, „Iron-containing phases in fly ashes from different combustion systems” Nukleonika, 60(1) (2015) 151-154 DOI: 10.1515/nuka-2015-0030 (15 pkt)
 28. 28. Marcin Krajewski, Katarzyna Brzózka, Bogumił Górka, Wei-Syuan Lin, Hong-Ming Lin, Tadeusz Szumiata, Michał Gawroński, Dariusz Wasik „The influence of thermal annealing on structure and oxidation of iron nanowires”, Nukleonika. 60(1) (2015) 87-91 (doi:10.1515/nuka-2015-0004 (15 pkt)
 29. 29. Tadeusz Kaczor, “Harmony and disharmony of general education in natural and technical sciences”, Edukacja-Technika-Informatyka 1(11) 2015, 244-248 ISSN 2080-9069 (9 pkt)
 30. 30. T. Budzynowski, B. Górka, Z. Ropelewski: „Próba analitycznego skorelowania stopowo¶ci staliwa z wielko¶ci zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstw± azotowan±”, III Konferencja Naukowo – Techniczna, Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania, Mechanik, nr 3 (2015) 88-92 (11 pkt)
 31. 31. Marcin Krajewski, Wei Syuan Lin, Hong Ming Lin, Katarzyna Brzozka, Sabina Lewińska, Natalia Nedelko, Anna ¦lawska-Waniewska, Jolanta Borysiuk and Dariusz Wasik, “Structural and magnetic properties of iron nanowires and iron nanoparticles fabricated through a reduction reaction”, Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (2015) 1652–1660 (doi:10.3762/bjnano.6.167) (35 pkt)
 32. 32. T Szumiata, M Gzik-Szumiata, K Brzózka, B.Górka, M. Gawroński, A. C. Finkel, N. Reeves-McLaren, N.A. Morley, “Interface influence on the properties of Co90Fe10 films on soft magnetic underlayers–Magnetostrictive and Mössbauer spectrometry studies”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 401 (2016) 943–948 doi:10.1016/j.jmmm.2015.11.010, (30 pkt)
 33. 33. K. Brzózka , P. Sovák , T. Szumiata, M. Gawroński and B. Górka, „Hyperfine magnetic fields in substituted Finemet alloys”, Hyperfine Interactions 237 (2016) art. 83 DOI 10.1007/s10751-016-1245-1 (15 pkt).
 34. 34. Marcin Krajewski, Katarzyna Brzózka, Wei Syuan Lin, Hong Ming Lin, Mateusz Tokarczyk, Jolanta Borysiuk, Grzegorz Kowalski, Dariusz Wasik: "High temperature oxidation of iron–iron oxide core–shell nanowires composed of iron nanoparticles", Physical Chemistry Chemical Physics 18 (2016) 3900-3909 (30 pkt)
 35. 35. Karolina Elżbieta Kaczor-Urbanowicz, Carmen Martin Carreras-Presas, Tadeusz Kaczor, Michael Tu, Fang Wei, Franklin Garcia-Godoy, David T. W. Wong, “Emerging technologies for salivaomics in cancer detection”, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 20 (2016) 1-8 (35 pkt).
 36. 36. Kaczor Tadeusz, “Dysharmonia kształcenia ogólnego przedmiotów ¶cisłych na studiach technicznych (Disharmony general education science studies of engineering)”. Kwartalnik Uniwersytetu Rzeszowskiego Edukacja – Technika – Informatyka , nr 4/18/2016, str. 170-176 (9 pkt)
 37. 37. Piecek W., Jaroszewicz L. R., Miszczyk E., Raszewski, Z., Mrukiewicz M., Perkowski P., Nowinowski-Kruszelnicki E., Zieliński J., Olifierczuk M., Kędzierski J., Sun X. W., Garbat K., Kowiorski K., Morawiak P., Mazur R., Tkaczyk J.: „Refractive index matched half-wave plate with a nematic liquid crystal for three-dimensional laser metrology applications”, Opto - Electronics Review, Vol. 24, No. 4 (2016) 169—182 (50% z 20 pkt=10 pkt)
 38. 38. Krystian Michał Kowiorski, Jerzy Kędzierski, Zbigniew Raszewski, Marek Kojdecki , Olga Chojnowska, Katarzyna Garbat, Emilia Miszczyk, Wiktor Piecek: „Complementary interference method for determining optical parameters of liquid crystals”, Phase Transitions, Vol. 89 No 4 (2016) 403-410 (20 pkt)


© Copyright 2018, Katedra Fizyki UTH